معرفی کافه

کافه 90+

کافه +90 با در دست داشتن تجهیزات به روز توانسته نظر مشتریان خود را جلب کرده
همجنین سرویس دهی عالی و نیروی کار مجرب جایی برای انتفاد نگذاشته است

قهوه مصرفی

MINDSPARKLE SHOP

مدیر کافه

JOHN DOE

محیط کافه

WOOD, PAPER

شماره تماس

XTEMOS.COM/WOOD

کیفیت سرویس دهی

برخورد با مشتریان

محیط کافه

مروری بر اطلاعات

کافه +90 با در دست داشتن تجهیزات به روز توانسته نظر مشتریان خود را جلب
کرده همجنین سرویس دهی عالی و نیروی کار مجرب جایی برای انتفاد نگذاشته است

  • .قهوه به صورت تحصصی سرو میشود
  • محیط ارام دلنویش با فضایی که یاد اور سبک ایتالیایی است
  • کروسان و بیکری تازه

این کافه برای کسانی که نیار به قرار کاری داشته بسیار مناسب است

پروژه‌های مرتبط